...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދު
އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި، ބަލާއިރު، ފަށަން ދޮށަށްލައްވާ ލަކުޑިބުރި.
(5) ފެނަށްތިރިކުރާ، މަތިންދާބޯޓުގެ ދެފަރާތު ފިޔަފަތުގެ ދަށުގައި ފެނުބާރުހިފާން ހުންނަ ބަރާ.
(6) ރާޅާ އެޅުމަށާއި މޫދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ގެންގުޅޭ، ފެނުބާރު ހިފާގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗިހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ހިންގަނޑަ . ހިރުނބު . ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ހުޓިކަދެރާ . ހޭމަސް . ނަރަވެލި . ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން . ރަކިސްބޮނޑު . ރުއްދަދަ . ރުއްގަނޑު . ރެއްސިވަޑަ . ބަރާ . ބުރިކަށި . ބުރުގާ . ބުރުގާއެޅުން . ބޭނޑު . ބޮނދުދޫނި . ބޮނޑިކުޅުން . ބޮއިގަނޑު . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮޑުބާލީސް . ބޮޑުކަފަ . ބޮޑުގާދޫނި . ކަށިވަޅުކަނި . ކަނދަރާ . ކަނދުއޮޅިގަނޑު . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަނދުގަނޑު . ކަނދޮ . ކަނދޮމިޑި . ކަނޮމިޑި . ކަރުގައިއެޅުން . ކަޅުކަނދު . ކަދާމާލި . ކާވިޔާ . ކުރުއޮޅި . ކުޑަލަގަނާ . ކެނދި . ކެނދިއޮށުހަވާ . ކެނދިމުޅި . އަރިއަން . އަރިއަންހަރު . އަރިއަންލިޔުން . އިހިކަނދުރާ . އުނގުރު . އުނގުރުޖެހުން . އުކުނުވަޑޮ . އުފުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ