...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދުރާ
ނ.
(1) ބުރިކަށި ފަރާތުން ކަރާއި ދިމާވާ ހިސާބު.
(2) މައިކައްޓާ ބޮލާ ދޭތެރެ.
(3) (ބ) ކަނޑިންމައިގެ ނުވަތަ ނެރުގެ ފައިކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ހުޓިކަދެރާ . ރަކިސްބޮނޑު . ބުރިކަށި . ބުރުގާ . ބުރުގާއެޅުން . ބޭނޑު . ބޮނދުދޫނި . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮޑުބާލީސް . ބޮޑުގާދޫނި . ކަނދަރާ . ކަރުގައިއެޅުން . ކަދާމާލި . ކުޑަލަގަނާ . އިހިކަނދުރާ . އުނގުރު . އުނގުރުޖެހުން . އުކުނުވަޑޮ . އެހަނޑަ . ވަދުފަތް . މަކަނަ . ފުށްކަނދުރާ . ފުށްކިބަ . ފުސްކަރުބެއްދުން . ދުވަނި . ލަފު . ލަފުގައިހިފުން . ގައްލާބަންދު . ގާދީ . ގިދަ . ގިލަ . ގުދާރުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ