...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދުބުޑު
ނ.
ރުކެއްފަޅައިގެން ހެދެމުންއައިސް އޭގެ ރުއްގަނޑަށް ވާންފަށާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންގަނޑަ . ކަނދޮމިޑި . ކަނޮމިޑި . ވަނދަބުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ