...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދުފަތި
ަދައިފައި ހުންނައެއްޗެއް.
މިގިނައިން ގެންގުޅެނީ ފަޅުތެރޭގެ އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ދަތުރުކުރާށެވެ.
(2) ފެނުބާރު ހިފާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ އެއްޗެހި އުފުލުމަށް ކަނބާފައި ގެންދާ އެއްޗެކެވެ.
(3) (މަޖާޒު) ހިތާވެގެންއުޅޭ ދެމީހުން ދޭތެރޭ ހިނގާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންތޮށިފަހަރު . ފައްތިޔާ . ދުހެލިގަނޑަ . ދޫވެރިހިކަނދާ . ދޫވެރިކަން . ދޫވެރިކަންކެރުން . ތެރަސްފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ