...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދޮޅުދުލިފަށުވި
ނ.
ވަރަށްތުނި ފަށުވި ފޭރާމެއް.
މިއީ އިހުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސް އުޅުނު ފޭރާމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ