...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދޮގަނޑޮ
ނ.
(1) (ސ) ގަސްގަހުގެ މައިގަނޑުގެ ތިރީބައި.
(2) (ޏ..) އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި ބާލާއިރު ފަށަން ދަށަންލައްވާ ލަކުޑިބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ