...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑަދޭހަ
ނ.
(ސ) އައިންމަތީ ދޫންޏެއް.
މިއީ އަތޮޅު އޮބާހައި ހިސާބުދުރުގައި އުޅޭ ދޫންޏެކެވެ.
މިދޫނީގެ ބަނޑުދޮށް ކަޅުވާނެއެވެ.
މިއީ ހޯގުޅާއާ ވައްތަރު ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ