...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑާ
ނ.
(1) ހިނީގެ ސިފައިގައި އެއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މިކަޅުކުލައިގައާއި ރަތްކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
(2) ކެނޑުން މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހައި . ހައިގަނޑު . ހިތިކަށި . ހުޅު . ހޭފަށް . ހޮޅި . ނަށާމައު . ނަރުކެނޑި . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ނޫރޮނގުކަނޑުކުލަ . ނޭވާގިލުން . ރައްކޯބައިން . ރަތްގަލަދުންދާރި . ރާޅު . ރިވެލިކެނޑި . ރުއްކުރި . ރޫސީވިލާތް . ބަހަރާމުފޮތި . ބަހުންމެޓާ . ބަހުންމެޓާކަމުންރެކޭ . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑިޔާބުރި . ބަނޑިޔާކަރު . ބަންގާޅުފޮށި . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބައްބެރައި . ބާރުކަން . ބާރުވުން . ބުރަންމާ . ބުރާލު . ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން . ބެން . ބޮނޑަހިނަ . ބޮލެކޮޑިޔާ . ބޮޑުކެކުރި . ބޯތަޅާމަޑި . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަނދޮއްމަސް . ކަނޑަހިނި . ކަނޑުކުލާ ދެރޮނގު . ކަރު . ކަރުވަޅު . ކައްވާދު . ކާށިވަޅި . ކާލި . ކިނދުކާށި . ކީއްތާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ