...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑި އެނބުރުން
މ.
ކުޅިހުއްޓާ ރޭ، ބަންޑާރަކޮށީ މީހަކު، ދެމިޔައެޅި ދެކަނޑި ދެއަތުން އަނބުރަމުން ކުރާ ހެވިކަމެއް، މީ ކަނޑިހެވިކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު ކަމެކެވެ.
މިކަންތައް ކުރާނީ ކޮށީގެ އިސްދަރިވަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ