...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑިންމަ
ނ.
(1) ބޮޑެތިފުޅާނެރު.
(2) ޤުދުރަތީގޮތުން ތޮށިން ކެނޑިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ތަނަވަސް ތަންތަން.
(3) ދ.
އަތޮޅު ވާނީ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދުރާ . ކަސަބުކަން . އަނގަމަތި . އަރުމާޒުލަވަ . ދުންބައްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ