...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު
ނ.
(1) މާލޭކަނޑިންމާ ބަންދުކޮށް ހުޅުވައިއުޅުނު ޒަމާނުގައި، ދެފަރާތު ފައިކަށީގައި ޖަހައިފައި ހުރި އަރުގޯލައިގެ އުޅައްގަނޑު.
(2) (މަޖާޒު) އަބަދު އަނގަ ގަދަކުރާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ