...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑިބުރި
ނ.
ތިލަ، އިތިކޮށް، ކޮޅުކައްޗަށް ބުރިކޮށްލައިފައި ހުންނަ ވަޅިއެއް.
މި ވަޅި ބޭނުންކުރަނީ ކަތިވަޅިން ކުރާ ކަންތައްތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑިވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ