...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑިކި
ނ.
އަންހެނުން އަންނަ ކަޅުފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްކަނޑިކި . ފޮތިގަނޑަ . ދަށުކަންގަނޑު . ދަރުހިފުން . ދިވެހިހެދުން . ތޯޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ