...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑިތޮޅި
ނ.
ރީތިގަހުގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައިވާ ބިޔަކޮށް ހެދޭ ރަތްމާގަނޑެއް އަންނަ ގަހެއްގައި އަޅާ ތޮޅިއެއް މިތޮޅި ހުންނަނީ ފަތިކޮށް ކުރު މުށެއްހައި ދިގުމިނުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ