...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑިސަފަ
ނ.
(ސ) ވެނުގެބާވަތެއް.
މިވެނުގައި، އެހެނިހެންވެނާ ޚިލާފަށް ހުދާއިކަޅުން ހުރަސް ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫޅައްޕައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ