...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑު
ނ.
(1) ފުންކަމުން އަޑި ނޭނގޭ ލޮނުގަނޑު، ނުވަތަ ފެންގަނޑު.
(2) ބޭރުކަނޑުން އެތެރެވަރިއަށް ވަންނާން އޮންނަ ކަނޑުއޮޅި.
(3) ބައެއް ކުޅިވަރުގައި، ޖަހާފޯލި، ކަމުދިޔުމުގެ މިންވަރު ބަލާން އަޅާރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަންނެގުން . ހަންޖެހުން . ހައިރަ . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހަލުވިދާނަރު . ހަލެ . ހަޑިކޮށްލުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާލުގައިޖެހުން . ހިހޫކުރުން . ހިނދުން . ހިރިކޯލަ . ހިބަރު . ހިކިދަރުމަސް . ހިތިކަށި . ހިލަގައު . ހުންގާނުސަރަކަ . ހުއިފަތުމަސް . ހެއިފަށް . ހެދީމަހަ . ހެލަބޮލް . ހެޔޮރޯޅިފަށް . ހޭ . ހޭނެއްތުން . ހޭނޭޅި . ހޭބެލުން . ހޭމަސް . ހޭމަސް ހެލުން . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޭލާފަށް . ހޭލުން . ހޮހަޅަ . ހޯހަނާ . ހޯގުޅާ . ހޯސާ . ނަނުފެއްތުން . ނައްކަވާރު . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނަގޫސޭސަރު . ނާރެހި . ނާގަބާޑި . ނިއްވުން . ނިގާރަން . ނިގޫހުދުކާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ