...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުހާ
ނ.
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ އުޅޭމަހެއް.
މި މަހުގެ ކުލައަކީ ދޮންރަތް ކުލައެވެ.
މަހުގައި ކުދިކުދި ތިކިތަކެއް ނުވަތަ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ހަނދުފަޅި ބުރަށް ކަފިކޮށްނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްހާ . ކަނޑުފާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ