...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުކަޅުއޮށް
ފުންވިލުވިލާއި، ތިލަފަޅުފަޅުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެކުލައަކީ، ކަޅުރަތްކުލައެވެ.
މަހުގެ ތުނބުންފެށިގެން ލޯ ހުރަސްކޮށް ދެވަނަ ކޮތަރިބައިނިމިފައިވާހިސާބަށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާރޮނގެއްހުރެއެވެ.
މިރޮނގުގެ ފަހަތުން މަހުގެނިގޫ ކޮޅުގައިކަޅުކުލައިގެ ލަފެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ