...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުކަކުނި
ނ.
ކަކުނީގެބާވަތެއް.
މިއީ ދިވެހި ކަނޑުފަޅުން ފެންނަ އެންމެބޮޑެތި ކަކުންޏެވެ.
ކަކުނީގެ ބޭރުތޮށިގަނޑު ހުންނަނީ ގަދަމުށިކުލައިގައެވެ.
ފައިތަކުގައި ހުންނަނީ މަޑުމުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާގޮބެލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ