...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުކާޅު
ނ.
(1) އުރަފަށުގައި އުލޭ ތުނބިފާޑުގެ ކަޅުކުލައިގެ މަހެއް.
މި މަސް ތުންބަށްވުރެން ތުންކުރުވެފައި، ނަގޫފަތުގެ ދެފަރާތުގައި ދެކަށި ހުންނާނެއެވެ.
(2) ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް.
މިއީ މާރަނގައާ ވައްތަރު ކުޑަދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިގޫހުދުކާޅު . ރޮނގުދެމިކާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ