...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުކުކުޅު
ނ.
ކަނޑުމަހުގައި ކައްކާ ރިހައެއް.
މީގެމަސް ހުންނާނީ، ގަނޑަށް ކަނޑައި، ދެއިންޗިހާވަރަށް ބުރިކޮށް ހޮޅިކޮށް ކަފައި ހަވާދުހާކައިފައި، އޮޅައިލައި ފަންވަތެއްގެ ފަށަކުން، ނުވަތަ ރާނބާފަތުގެ ފަށަކުން ބަނދެފައެވެ.
ކައްކާނީ ހަވާދާއި ކިރާ އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދީމަހަ . ބޮނޑިމަސް . ވީދިކަނޑުކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ