...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުކުލަ
ނ.
(1) ކަނޑުގައިހުންނަކުލަ (2) އަންހެނުންލާ ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހުގެ ފޭރާމުގެ ބާވަތެއް.
މީގައި ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގަކާއި ނޫކުލައިގެ ރޮނގަކާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ