...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުއުނިޔަ
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހަށިގަނޑު ފުޅާކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ލޯ ބޮޑުވެފައި އަނގަ ކުޑަވާނެއެވެ.
މަހުގެކުލައަކީ ރިހިއަޅިކުލައެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތްމަތީގައްޔާއި، ތުންކޮޅުގައި ނޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ