...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުއޮޅި ދަތުރު
ނ.
މީހަކު، ނުވަތަ ސިޓީއެއް ފަދައެއްޗެއް ގެންގޮސްލާން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ބަންޑާރަ ދަތުރު، މިދަތުރުގައި، ގެންދަންވީ އެއްޗެއް އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށަށް ފުރާތަކުރުމުން އެ ބައެއްގެ ކިބައިން ނިމުނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ