...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުވައިލުން
މ.
(1) ވަކިކޮށްލުން.
(2) މަސްވެރިންގެ އިސްޠިލާޙުގައި، މަސްބާނާއިރު ދޯންޏަށް ވެއްޓޭނެހެން ބުޅިން މަސް ވަކިކޮށްލުން.
(3) "ކެނޑުން" މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކޮށްލުން . ހިހޫކުރުން . ހޭނެއްތުން . ނިއްވުން . ބާކޮށްލުން . އައްސިކުރުން . އޮރިފިލުވުން . ވަރުބަލިފިލުވައިލުން . ވަސްފިލުވައިލުން . މަޑުކޮށްލުން . މިލުވައިލުން . ފިލުވުން . ފީފިލުވުން . ފެންހިއްކުން . ދޫކޮށްލުން . ތޫނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ