...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުމަތި
ނ.
(1) ކަނޑުގެފެންމަތި.
(2) ކަނޑުގެތެރޭން އެކިސިފަސިފާގައި ރޭގަނޑަށް ފެންނަ ރެދަންލާ މާއްދާއެއް.
ބައެއްފަހަރަށް އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކުނބާއި ވާވެލާވެލި ފަދަ ތަންތަނުންވެސް މިރެދަން ފާޅުވެއެވެ.
މިއީ ޖައްވުގައި ހުންނަ ހަކަތައިގެބާރުން ދިއްލޭ ދިއްލުން ތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަންނެގުން . ހަންޖެހުން . ކަނޑުމަތިއެޅުން . އައިސާފާނު . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުފާތިޙާ . ވާހަކަގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ