...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުމަސް
ނ.
ކަޅުބިލަމަސް، ކަންނެލި، ލައްޓި، ރާގޮނޑި މިހަތަރު ބާވަތުގެމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިދަރުމަސް . ރޯމަސް . އަނހިކުރުން . މަހަ . މަހަށްދިޔުން . ފެންނީރާ . ދަޅުމަސް . ލޮނުކެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ