...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުލޮނު
ނ.
(އ) ކަނޑުގައި ވަށްކޮށް ބިއްލޫރި ކޮޅެއްހެން ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ފިރުޢައުނު މުދަލުގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑުލޮނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ