...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ
"ކަނޑުގައި އަޅާރޮނގެކޭ އެއްފަދަ" (މިސާލުބަހެއް) ބުނެދޭ އެއްޗެއް، ނުވަތަ ދަސްކުރާ އެއްޗެއް އަވަހަށް ހަނދާން ނެތުނީމާ ދީއުޅޭ މިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ