...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުގުރުވަ
ގެ ދިގަށް ކަޅު ނުވަތަ ގަދަމުށި ކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ތުނބާއި، ކޮތަރިތަކާއި، މަހުގެ މަތީބައި ހުންނަނީ ދޮންރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
ކޮތަރިތަކާއި ނިގޫފަތުގައި، ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުންނަނީ ރިހި ހުދުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑުބޫރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ