...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުގެރި
ް ފަޅާފައިހުރެއެވެ.
އަންހެންމަހުގެ ނިތްމަތި ހުންނަނީ ގޮތްބެއްހެން އުސްވެފައެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ، ގަދައަޅިކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށްފަރާތް ހުންނަނީ ފަނޑުހުދު ކުލައެއްގައެވެ.
މަހުގެ އަނގަ ކުޑަވާނެއެވެ.
ހަންގަނޑު ބޯވެފައި ކުދިކުދި ހުޅުނބުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުދަންމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ