...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑޫ
ކަނޑޫގަހުގެ ވައް.
މިވަކަކީ، މަލުން ނުކުންނަ ހިމަދިގުކޮށް ދެކޮޅަށްތޫރިކޮށް ހުންނަ ތޮޅިއެކެވެ.
މިވައް ދޮންނުވާއިރު، ހުންނަނީ ފެހިކުލައިގައެވެ.
ދޮންވުމުން ރަތްފެހިކުލައަކަށް ބަދަލުވެއެވެ.
މިވަކަކީ، ފަލަމަޑީގެ ގޮތުގައި ކެއުމަށްވެސް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްކިކަނޑޫ . ނާރުނަވެޔޮ . ރަނބޯކަކުނި . ރަނޑޫ . ރަނޑޫކަކުނި . ރެހަން . ބުރެވި . ބޮޑަވަކި . ބޮޑު ކަނޑޫ . ކަނޑޫ . ކަނޑޫ ކަކުނި . ކަނޑޫވަޅި . ކަނޑޫފައު . ކަޑެލެ . ވާމަޓެ . މާކަނޑޫ . މެއިވައް . މޮށަވައް . ފަށަންކަނޑޫ . ފައު . ފަލަށް ދިއުން . ފާ . ގަނބާތަން . ސިމަންރަރަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ