...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑޮހޮޅި
ނ.
މާކަނާ ތަޅުދަނޑިފާޑުގެ އެއަށްވުރެ ފަލަ، ހުދުކުލައެއްގައި ހުންނަ ހޮޅިއެއް.
މީގެ ބައެއް އެއްޗެހީގެ ބޭރު ކަޅުކުލައެއްގައިވެސް ހުރެއެވެ.
މިހުންނަނީ މޫދުގައި ހުންނަ ގައުކޮޅުކޮޅުގައި ތަތްވެފައެވެ.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ