...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނަ
ނ.
(1) ދޮންކަނަމަދު.
(2) (ބދ) ގަސްބުޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރެސްކަން . ރަންކުރުވަނި . ރަތްބަބުރުކެލާ . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރާޒުވާގޮނޑި . ރުކުރަނި . ރުމާ . ބަޖިޔާ . ބިނުން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބޮނޑިބަތްގަނޑު . ބޮލިކޮއްޓޭ . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުފަންކާ . ބޯށިގަނޑު . ކަނަ . ކަނިބުޅި . ކަން . ކަންކުތި . ކަންކުތިކަން . ކަންކުތިވުން . ކަދާމާލި . ކަތިރިޔާ . ކަތީބުފޮށާ . ކާޅުރަން . ކިރިމުކޭކަރު . ކިރުވަކަދަނޑި . ކުރަމަދޮށި . ކޫޑި . އަހުރާމު . އަރޮޅި . އުޅާހަށްދެމުން . އުޅާސް . އުޅާސްވުން . ވަޅު . ވަކަމަހިކުރުން . ވަކަދަނޑި . ވަވެލެގޮރެ . ވަވޮލެގޮރެ . ވެލިވަރުބުރަކި . މަކަނާ . މަދުބިނުން . މަތިއަންދާއެތި . މިދިލި . މިދިލިމަދު . މީދިލިވައް . މީދިލިމަދޮ . މުސަންމާ . ފާލު . ފެންކުރުވަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ