...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނަމަދު ފޫއެނބުރި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިބޮލި އޮންނަނީ ނުސާފު ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
މަޑުމުށިކުލައެއްގެ ތިކި ނުވަތަ ޅިޔަ ރޮނގު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ