...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނާ
ނ.
މާކަނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަތަރުފަރާތް . ހަސަންދަރި . ހާސްވަޅު . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިޔަމަފޮށި . ހޫބޯށި . ނައިބޮލި . ނޮޅި . ރަކިސް . ރާޅުފޮށި . ރިޔަންކުރު . ރޭލުފަށް . ބަނޑުހައި . ބިސްފަނި . ބޮޑުއަށި . ކަނޑޮހޮޅި . ކަނާ . ކަނާތް . ކަނާތްކިބަ . ކަނާތްފަރާތް . ކަނޭ . ކަންމަތި . ކަންދޮށް . ކަވަރުނާ . ކަލޯ . ކަސްމަތިން ދިނުން . ކަސްމަތިން ދިއުން . ކުރުނީސް . ކުޑައަށި . ކޮށް . ކޮށްޖެހުން . ކޮއްތުގުޑުގުޑާ . ކޮލުދަތް . ކޯތާފަތް . އަރިތާކިހާ . އަރުދު . އަމަރާލި . އަތްމަތި . އަތްދަށުއުކުޅު . އަސްކަރުމުސްކުޅިން . އިރުބަނުން . އިރުވާހުދު . އިރުވިދުން . އިދިއަދަދު . އުޑިއެނބުރުން . އެންވަޑިފަލި . އެވޭލާއަކުރު . އޭކަންވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ