...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނާތް
ނ.
ކަނާއަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަރާތް . ހަސަންދަރި . ހާސްވަޅު . ބޮޑުއަށި . ކަނާތްކިބަ . އަރިތާކިހާ . އަރުދު . އަތްދަށުއުކުޅު . އަސްކަރުމުސްކުޅިން . އިދިއަދަދު . އެންވަޑިފަލި . އޭކަންވަޅު . ވާތްމަތި . ވާތްފަރާތް . މައިކަށަ . މަސްއުނގުރި . މާވަނިފަރާތް . މޭ . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން . ފުއްޕާމޭ . ދެކުނު . ދެކުނުފަރާތް . ސަތަން . ސަތޭކަވަޅު . ސަލާންދިނުން . ސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ