...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނިކުރުން
މ.
(1) ބައްތިފަދަ ތަކެތީގެ ހުޅުގަނޑު ކުޑަކުރުން.
(2) ބޮކިފަދަތަކެތީގެ އަލިމަޑުކުރުން.
(3) މާމުޔާއި ހަކުރުފަދަ ތަކެތި ބަހަށްޓައިގެން، ނުބައި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ