...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނިފަށް
ނ.
ވިލާތުބުޅިޔާއި، ކަންއިލި ފަދަތަކެތީގެ ތުނޑުގެ ކައިރީން ފޭކޮށްފައި ކައްވާދަކަށް ހުންނަތަންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނިފަށްބުޅި . ކަންއިލި . ކަވަރު . ވަށަބުޅި . ވިލާތުބުޅި . މަޑަ . ފާނަބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ