...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނީރު
ނ.
ބަގީޗާ އެއްގެ ގޮތުގައި ހައްދާގަހެއް.
މިއީ ފަސްފިޔައިގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަލެއްއަޅައި އަބަދުމާ ފޮޅިފައި ހުންނަގަހެކެވެ.
މަލުގެ ފިޔައަށްވުރެ ކުދިކޮށް މަލުގެ ވަށައިގެން ފަސްފަތް ހުރެއެވެ.
މިމަލުގެ ތަފާތު ކުލަކުލަހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރާދުނބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ