...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނު
ނ.
(1) ލޮލަށް ނޭނގޭ މީހާ.
(2) ނއ.
ލޮލަށް ނޭނގޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހިކަރި . ހިލޭހުރުން . ނަލަހަފޮޅު . ރަމަންރަމަންފޯލި . ބަޑިފަން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބޮކިއެނދުން . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޯށި . ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން . ކަންހިފާކުޅުން . ކަންހިފުން . ކަންރުއް . ކަންކަހަފަލި . ކަންކުތި . ކަންކުތިކަން . ކަންފަލި . ކަންދީއެހުން . ކަންގާ . ކަދާމާލި . ކުނަ . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކޯނަރު . ކޯނަރުނެގުން . އޮޑި . ވަށަނގުލި . މަތިކަންފިޔަ . މުއްޅާ . މުއްޅާވުން . މޫޅާވުން . މެއްކުވަޅު . ފަހުރުއްދަނޑި . ފާމުދޭރިވައްގަނޑު . ފޮތްކާލި . ދަރާވެރި . ދޫބަންދުކުރުން . ދެކެއިވުން . ދޮންފުތުލޯބި . ދޯލި . ތާގައު . ތުނޑުސުފުރާ . ތުންބެއްދުން . ލާމިގަސް . ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު . ލޮލަށްގޮވުން . ލޯކަނަ . ލޯކަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ