...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނުވުން
މ.
(1) ލޮލަށް ނޭނގޭ ގޮތްވުން.
(2) އާދައިގެ އޮށްވަޅު ކުޅޭއިރު ފުރަތަމަ ކުޅިގަނޑަށްފަހު އެމީހަކަށް ލިބޭ ފުއްތައް ވަޅުވަޅަށް އަޅަމުންދާއިރު ވަޅަށް ފުއް ހަމަނުވެގެން ވަޅުހުސްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ހިތަށް ނުވިސްނޭގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަރި . ބޮކިއެނދުން . މުއްޅާވުން . މޫޅާވުން . ދެކެއިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ