...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނުލައި އެހުން
މ.
(1) ކިޔާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އިވޭއަޑެއް ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން އެހުން.
(2) ކަންދީ އެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންދީއެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ