...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންހިމުން
މ.
(1) ކުރަމުންދާ ގިނަކަންތައް ކަމުދިއުން.
(2) ގިނައެދުން ފުދެމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންހިމެނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ