...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންނެތް
ނއ.
(1) މުރާލިނޫން.
(2) ކަންތައްކުރާންނުކެރޭ.
(3) ބަރުހެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސްބިން . ހީވާގި . ނުފޯރާފޮތިން ފޫގެޅުން . ބަރުހެލި . ބުރަހެލިކަން . ބުރަހެލިވުން . ބޮޑުފުޅަ . ކަމުދާކަށްނެތް . ކޮރު . ކޮއްމަސްބުރި . އަތުއެނބުރޭފަލި . އޮމާން . ވަކަދަނޑި . ވާޅު . ވާޅުވުން . މަޑުމައިތިރި . މާކަންނެތާފޮޑަރު . މުރާލި . މުރާލިކަން . މުރާލިވުން . މެޑަވައްތަރޮވުން . ފަރަގު . ފައްޔަށްބަރުވުން . ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން . ފުޅަކަން . ފުޅަގެރި . ފޫބަރުވުން . ފޮސްގަނޑު . ފޮޑަރު . ފޯޑަރުވުން . ދޭރީ . ދޭރީވުން . ތަންމަތިބަލި . ލެވިލެވިހުރުން . ލޮޅިމަހާ . ލޮކި . ލޮޑޮހެލި . ގިރިކަން . ގޮހޮޅު . ގޮތް ނެތް . ޚިޔާނާތްތެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ