...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންނެތްބަލި
ނ.
ބައެއްފަހަރު މީހުނަށްޖެހޭ ބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހުނީމާ ވާގޮތަކީ، ކާހިތްނުވެފައި، ނުކެވިފައި، ހަކަތަ ބަލިވެފައި، އޮށޯންނަހިތްވެފައި ހުންނަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންމަތިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ