...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންނެލި
ނ.
ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ލައްޓިއާއި ވައްތަރު ލައްޓީގައި ހުންނަގޮތަށް ތިކިނުހުންނަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތިވާ މަހެކެވެ.
މީގެ ދެތިންވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި، ލޯބޮޑުކަންނެއްޔާއި، ނިގޫ ދިގުކަންނެއްޔާއި ރީނދޫ އުރަހަކަން ނެލިހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނު . ރުނބާކަންނެލި . ބޮޑުކަންނެލި . ކަނޑުމަސް . ކަންނެލިބޮޑުމަސް . ވަރަމައްތެގެއުން . ވަރުމައްތެނަނު . ވަރެއާ . ވެށިމަސްކަންނެލި . ވެރެއްސި . ވޮށިމަސްކަންނެލި . މާކަންނެލި . މިޅިމަހިކަންނަލި . މެށިމަސްކަންނެލި . ފަރުމަސް . ދެމަސްކެންނެލި . ތޮރާކަންނެލި . ސުރާމަސްވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ