...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންނެޔޮބަލިކަން
ނ.
ލޭނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ބައެއްތަންތަނުގައި ނަގާ މުލިހި ފާޑުގެ ގަނޑެއް.
ގިނައިން މިގަނޑު ނަގަނީ އަތްފަޔާއި އުކުޅުވަޅު ފަދަ ތަންތާނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންނެލިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ