...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންބަޅި
ނ.
(1) ބަކަރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އޭގެ ކެހެރިޔާ މަހުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ކެހެރި ހުންނާނީ ވަރަށް ބޯކޮށެވެ.
(2) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ލޯޖަހާއިރު ބަތާނައަކަށްލާ ތަރުފާލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންބަޅިބަކަރި . ކަބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ