...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންކަން
ނ.
(1) ކަން، މިބަސް ގިނަކުރާގޮތެއް.
(2) ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސް . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . އަސާ . މަދަރުސާ . މަޖާ . މުގޫ . މުސީބާތް . ފަރިތަކުރުން . ފަރިތަކަން . ފަރިތަވުން . ފަލްސަފާ . ފަލްސަފާވެރިޔާ . ފޫހި . ދޮށިވެގެންއުޅުން . ތަންދޮރުބެލުން . ލައްގާނީ ލައްގާހުރައަކަށެވެ. . ލޯހުޅުވުން . ގައިޑުން . ގޯދި . ސަންގުފުންމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ